ACTA ASSEMBLEA dissabte 2 de juliol de 2011

ACTA ASSEMBLEA 02-07-11

 

ORDRE DEL DIA

 1. Resum Assemblea Interprovincial + Terres de l’Ebre
 2. Proposta de l’assemblea d’Ulldecona: Reforma constitucional en materia de referendums i ILP
 3. Ple extraordinari del dimarts 28 de juny a l’Ajuntament de Benicarló
 4. Valoració de les instàncies lliurades el dimarts 28 de juny a l’Ajuntament de Benicarló
 5. Manifestació 24 de juliol a Madrid
 6. Propostes per a l’ordre del dia per a la propera Assemblea Interprovincial l’11 de juliol a Betxi
 7. Precs i preguntes

1. Resum Assemblea Interprovincial + Terres de l’Ebre

 • Valoració positiva en quant a organització tot i el el problema que els companys d’altres pobles venien amb un altre ordre del dia que a Benicarló no havia arribat per problemes logístics.

 • Tot i això valorem positivament la crítica del company de la coordinadora demanant una intenció més pràctica en les assemblees provincials.

 • Destaquem de les propostes que es van fer:

  • Millorar la comunicació ferroviaria entre els pobles de la província i Terres de l’Ebre.

  • Toma la playa com a recurs d’estiu per informar de les nostres accions a més ciutadans.

 

2. Proposta de l’assemblea d’Ulldecona: Reforma constitucional en materia de referendums i ILP

 • Estem d’acord en contingut però alguns companys consideren que seria una despesa d’energies desproporcionada degut a l’exigència burocràtica i la necessitat d’arribar a les 500.000 signatures en un determinat temps.

 • Pensem que la recollida de signatures no serà la via de canviar les coses tot i que hi ha ciutadans de l’assemblea que pensen que el referèndum és un instrument fonamental.

 • Si hi ha que adherir-se hem de ser conscients del compromís que adquirim i això suposa.

 • S’acorda informar-se del que fan les grans assemblees i donar una setmana més de temps per a l’anàlisi i informació.

 

3. Ple extraordinari del dimarts 28 de juny a l’Ajuntament de Benicarló

 • Resum:

  • Al següent link trobareu la informció recollida per la periodista Natalia Sanz

 

http://www.3×4.info/novaweb/index.php/elmaestrat/91-ultimes-noticies-el-maestrat-ultimes-noticies-el-maestrat/1212-el-pp-de-benicarlo-se-pone-el-mismo-sueldo-que-la-anterior-legislatura-a-pesar-de-la-coyuntura-economica.

 

Per mi, els punts de discussió més forts van ser l’horari i nombre de juntes de portaveus, comissions informatives, plens…, les dedicacions exclusives o parcials dels regidors del PP i la situació de l’alcalde.

 

Respecte a l’horari 13.30 h.- per estalviar-se les hores extraordinàries dels funcionaris que implicarien fer-ho per la tarda/nit- es manifestà l’oposició de la portaveu del PSOE per compaginar vida laboral/familiar, i l’alcalde contestà que ja ho savien quan es presentaren a les elecions, que l’ajuntament estava per davant de tot.

 

Respecte al nombre de comissions, juntes…, l’oposició demanà que es fessin els programats. La legislatura passada se’n van ver -segons el Bloc- sols el 50%. Si l’equip de govern no tenen temes o punts per tractar, almenys han de deixar que l¡oposició presente les seves propostes. A més, a més, els regidors de l’oposició cobren per assistències, i a menys reunions, menys sous; mentre els de l’equip de govern cobren per dedicació, hi hagin o no reunions.

 

Es va discutir la necessitat de les dedicacions exclusives o parcials que tenen els 13 regidors del PP i el cost tant elevat que pressuposa això. El portaveu del PP Serrano assenyalà que es justificava per la bona feina feta per l’anterior equip de govern popular que “es veu al carrer” i que per això van rebre el recolzament de la gent a les darreres eleccions municipals. A més, Serrano digué que els de l’equip de govern han de preparar els plens, treballar… mentre que els de l’oposició només van a les reunions a “alçar la mà”. Prou forta aquesta apreciació. Així, es lliga el sou dels regidors a la “productivitat electoral”, més vots implica més sou.

 

El portaveu del Bloc defensà que els regidors cobraren per assistències el sou base interprofessional 641 euros i l’alcade amb portaveus el doble. L’alcalde -no mesurant massa el que deia- afrimà que hauria d’anar a dinar a casa del del Bloc perquè no tindria prou amb eixe sou.

 

Sobre el senyor alcalde, el PSOE afirmà que era un pluriocupat amb dues feines per les que cobrava: alcalde i gerent d’Aridos Domingo; pensaven que l’alcalde hauria de tenir una dedicació exclusiva al municipi amb un sol sou, fins i tot més alt que l’actual.

 

És necessari que hi haja 13 regidors en dedicacions parcials o plenes? Necessiten 4 o més hores de dedicació diaria regiduries com Agricultura, Comerç, Educació, Medi Ambient….?

 

El fet és que a la legislatura passada no es van fer prop de la meitat de reunions, comissions, juntes… per manca de punts a tractar. És coherent açò amb la necessitat i el cost de 13 regidors treballant/cobrant de 4 a 8 hores diàries?

 

Caldria demanar una memòria mensual/trimestral del que ha fet cada regiduria per veure la necessitat d’aquestes dedicacions.

 • S’acorda que l’article de premsa d’aquesta setmana es penjarà fins dimarts de matí al google docs de benikracia@gmail.com per a que tots puguen participar de la seva elaboració.

 • En relació al comentari de Marcelino Domingo entorn que el salari mínim interprofessional no dóna per a menjar, organitzarem un sopar de pa i porta davant de la seva casa el dia 12 a les 20:30h on demanarem una declaració formal per part seva entorn este tema i una declaració d’intencions.

 

4. Valoració de les instàncies lliurades el dimarts 28 de juny a l’Ajuntament de Benicarló

 • Es van presentar entorn les 70 instàncies signades.

 • Considerem que aquest nombre és insuficient.

 • Decidim que, abans de tornar a utilitzar aquesta via, valorarem quin efecte tenen aquestes setanta sol·licituts.

 • Les dificultats amb les que ens hem trobat a l’hora de recollir instàncies signades són:

  • La por que tenen els ciutadans de donar les seves dades personals

  • Falta d’informació i accesibilitat a les instàncies.

 

5. Manifestació 24 de juliol a Madrid

 • Benicarló tindrà representació a l’assemblea nacional del 22 i 23 de juliol a Madrid.

 • Si algú està interessat en anar a l’assemblea i/o a la manifestació han de posar-se en contacte via mail a benikracia@gmail.com a l’atenció de Ramón i Roberto.

 • El 18 de juliol és l’últim dia per apuntar-se i pagar les despeses de l’autobus (aproximadament 20€ el viatge anar i tornar)

 

6. Propostes per a l’ordre del dia per a la propera Assemblea Interprovincial l’11 de juliol a Betxi

 • Modificar la freqüència de les trobades interprovincials de quinzenals a mensuals.

 • Fer reunió trimestral amb les altres provincies del País Valencià.

 • Reflexió sobre com abordar les properes eleccions generals:

  • Candidatures blanques

  • Partits minoritaris

  • Tot i que considerem que el moviment 15M ha de ser més un moviment social d’influència tal com ha estat l’ecologista i el feminista.

 • Treballar els mínims i els màxims de Democràcia Real Ja per a l’assemblea nacional o bé concretar si ens representarà el manifest de Castelló al qual ens vam adherir per a la manifestació del 19 de juliol contra el Pacte de l’Euro.

 

7. Precs i preguntes

 • S’acorda intentar portar a Arcadi Oliveres a la tardor.

 • Per a la propera assemblea del dissabte 9 de juliol s’acorda començar el banc del temps i treballar sobre els punts i objectius de Democràcia Real Ja, per a la qual cosa es demana a tots els participants vinguen amb una reflexió previa i personal sobre aquest document: http://www.democraciarealya.es/documento-transversal/

Comments are closed.