PLANTILLA TEXT PER A LA INSTÀNCIA – SOL·LICITUD

La Comissió Administrativa ja ha redactat el text “base” de la instància / sol·licitud que vam acordar a l’assemblea del dissabte 28 de maig que fariem arribar a l’Ajuntament i que fa referència a la responsabilitat i conseqüent reflexió que han de fer els futurs regidors i l’alcalde a l’hora d’assignar (-se) uns sous.

Aquí teniu el text per a que ompliu les vostres instàncies prenent-lo com a model, sempre i que esteu d’acord.

EXPOSO

Que la situació socioeconòmica de la ciutadania immersa en una crisis econòmica que perjudica de forma important el nivell de vida tant en el pla mundial com estatal i local, ha portat a una degradació de les condicions socioeconòmiqes dels ciutadans molts dels quals es troben en situacions d’atur, reducció efectiva dels seus salaris, precarietat laboral i retalls de les prestacions socials pròpies del nostre estat de dret que tant esforç ens ha costat aconseguir, circumstancia que ha produït un important malestar entre la ciutadania i desafecte de la mateixa cap als seus governants i la classe política en general que pensem no ha sabut afrontar estos problemes amb la suficient valentia, transparència i generositat.

SOL·LICITO

Sol•licito a la Corporació Municipal que reflexione sobre els fets exposats i que, mostrant-se sensible a la realitat econòmica dels seus electors com servidors públics que són, acorde assignar el salari dels càrrecs públics de manera que tenint en compte les diferents remuneracions, primes i beneficis a percebre,en cap cas es supere el salari mínim interprofessional legalment vigent.

Comments are closed.